Afdrukken
Categorie: Troost & Bemoediging
Hits: 373
Als Jezus Zijn hand naar ons strekt
maakt Hij ons daarmee opgewekt.
Eens neemt Hij last en ziekten af
Hij is het die ons ruimte gaf

Want levensruimte biedt de Heer
waar nodig en dat telkens weer.
Met liefd' houdt Hij ons op de been
met troost en hulp zoals geen een.

Hij schenkt waar nodig nieuwe kracht
wie op Hem bouwt 't van Hem verwacht
Elk mens vertrouwend op Zijn woord
gaat gezegend met Jezus voort.