Afdrukken
Categorie: Troost & Bemoediging
Hits: 305
Als onze ziel in vogelvlucht
de aarde eens verlaat.
Dan vloeit uit haar een diepe zucht
als zij ten hemel gaat.

Hier vindt zij eindelijk de rust
met vrede om zich heen.
Zij wordt er zich dan blij bewust
ik ben nooit meer alleen.

In 't Vaderland Gods hemelrijk
waar God zielen vereent.
Geeft Hij van Zijn beloften blijk
aan elk op aard verleend.

Hier gaat het leven verder voort
in alle heerlijkheid.
En wordt aan elk Gods schat getoond
die Hij elk heeft bereid.