Afdrukken
Categorie: Troost & Bemoediging
Hits: 288
Koninklijk is Hij gezeten
naast Zijn Vader op de troon.
Die ons liefdevol laat weten
Hij heet Jezus, is Mijn Zoon.

Naar de aarde toegezonden
droeg Hij voor ons 't zondaarsloon.
Heeft als Redder zich verbonden
sprekend met geliefde toon.

Velen heeft de Heer genezen
en hen liefd'vol aangeraakt.
Niets had men van Hem te vrezen
zieken weer verblijd gemaakt.

Na Zijn kruisdood en verrijzen
steeg Jezus ten hemel op.
Wederkomend en bewijzend
ons heffend boven 's wolken top.