Kinderen kom maar bij Mij
hier zijn jullie vrij en blij.
Het is van levensbelang
waar Ik jullie graag opvang.

't Hemelshuis wordt jullie plek 
altijd vredig geen gebrek.
d' Hemel wordt voorgoed je huis
en bent daar voor eeuwig thuis. 

Ik als hoofd van het gezin
toon als Vader Mijn bemin.
't Is Mijn liefd' die ieder draagt
daar hoeft nooit meer om gevraagd.

Zij duurt tot in eeuwigheid
over allen uitgespreid.
Met Mijn mantel om u heen
in het licht dat u omscheen.