God is instaat elk mens te helen 
als hij zijn last met Hem wil delen.
Want door dit biddend God te vragen
helpt Hij de mens zijn last te dragen.

Gods troostwoord zal de wonden sluiten
waardoor de mens zich vrij kan uiten.
Verdriet en zorg die zijn hart raken
die kan Hij weer genezen, maken.

God zegt ons toe om ons te steunen
en op Zijn sterke arm te leunen.
Zo wil de Heer aan ons bewijzen
ons uit de nood steeds laten oprijzen.

Elk wie zich tot de Heer zal wenden
bevrijdt Hij geheel van ellenden.
Kan opgelucht weer ademhalen
als God Zijn hulp laat nederdalen.