Richt heel uw wezen op Gods woord
laat u door Zijn liefd’ aangespoord.
En luister wat God u voorhoudt
wat Hij opnieuw u toevertrouwt.

Leg heel uw leven en uw lot
vertrouwend in de hand van God.
Dan leeft u veilig en bewaard
door Hem beveiligd en gespaard.