Als kind van God ontvangen wij Zijn zegen
die op ons neerdaalt als een milde regen.
Altijd nabij in ’s levens voor- en tegen.
en uitgestort op ’s levenspad en wegen.

Die handeling van God brengt ons geluk
bevrijdend ons van ’s levenslast en druk.
Het is de liefde Gods die ons optilt
en elke zorg en last in ’t harte stilt.