De liefde des Heren  overwint
die alle mensen teer bemint.
Want Hij biedt elk Zijn liefde aan
wenst met elkaar samen te gaan.

De Heer heeft eindeloos geduld
waarmee Zijn liefd' is opgevuld.
Hij hoopt dat iedereen eens leert
dat liefd' nooit splijting genereert.

Maar ingezet wordt voor het doel
dat elk bezit met liefd'gevoel.
Wanneer die duidelijk wordt geduid
voldoen wij aan Gods raadsbesluit.