Maak mij sterk en onverschrokken,
maak mij weerbaar in de strijd.
Met het harnas aangetrokken,
met Uw wapens toebereid.
Laat mij voor het kwaad niet buigen,
houdt mij staande in 't geweld.
Door Uw woord dat laat getuigen,
dat mij d' overwinning meldt.


Met U zal ik voorwaarts treden,
en bestrijden 's bozen macht.
Tot hij wijkt en terug moet treden,
voor de sterke overmacht.
Biddend zal ik Heer doen waken,
dat hij mij niet overvalt.
Mij terneerslaan en kan raken,
als een leeuw die brullend bralt.


'k Zal van U de lichttoorts dragen,
en het vandel dat hij vreest.
Tot dat U hem hebt verslagen,
en zijn tijd voorgoed geweest.
Want Uw licht zal overwinnen,
dat zijn macht voor eeuwig bindt.
Als het Godsrijk zal beginnen,
en het kwade overwint.


Vrij naar Efeze 6


Justus. A van Tricht


14 april 2006