Ik zal mijn hoop nimmer verliezen
ik geloof dat Jezus spoedig komt.
Mijn keuze blijft voor Hem te kiezen
‘t belijdend steeds met hart en mond.
‘k Houd mij aan Zijn beloften vast
verwijderend eens mijn zondenlast.

Eens komt Hij op de wolken dalen
in ‘t licht van ‘s hemels gouden zon.
Om zijn geliefden op te halen
voor wie Gods heerlijkheid begon.
Daarna zien w’ eens Gods Koninkrijk
‘t komt door Hem binnen handbereik.

Melodie: Lvdk 440
Ik heb de vaste grond gevonden