Als God en Allah 't zelfde zijn
gaat het om beider namen.
Wie gelooft ziet elk als souverein
want 't geloof bindt mensen samen.

Er blijkt een tweedeling te zijn
men moet hun namen scheiden.
Want wie God ziet als soeverein
kan Allah niet belijden.

't Verschil ligt in dat ene punt
God heeft Zijn Zoon gezonden.
En daar ons mensen mee gegund
vergeving van de zonden.

Bij Allah komt dat punt niet voor
hij stuurt ons geen verzoener.
De mensheid mist bij Allah 't spoor
hij blijkt ook geen weldoener.

Hun beide beelden stroken niet
zijn van elkaar gescheiden.
Want wat een gelovig mens steeds ziet
dat Gods liefd' hem wil leiden. 

Gods liefde gaat ons mensen voor
Hij wil ons graag verblijden.
Zijn hand geleidt langs 't juiste spoor
die zal van ons niet scheiden.

De liefde Gods vloeit om ons heen
in ongekende mate.
Want God Hij laat ons nooit alleen
Hij zal ons nooit verlaten!

Want Jezus zal ons houvast zijn
met God door alle tijden.
Na tijd van zorgen moeite en pijn
willen zij ons verblijden.