Je bent als mens een Godsgezant
sprekend van liefde van Zijn kant.
Waardoor jij ook gegrepen bent
en Hem als jouw leidsman erkent.

Zijn liefdeboodschap moet in ’t rond
verkondigd over ’t wereldrond.
Hij is de Vader die je zendt
makend Zijn liefdewoord bekend.

Spreek van de Vader Zoon en Geest
die ’t kwaad verdrijft en ziekt’ geneest.
Geen sterker macht die je ooit vindt
die deze drie tezamen bindt.

Spreek uit je hart, spreek maar vrijuit
zorg dat je mond verlossing duidt.
Als Godsgezant steeds aangespoord
door ’t blijde evangeliewoord.