Jezus is sterker dan de dood
die Hij met glans versloeg.
Nadat Hij 's werelds zonde en nood
voor ons aan 't kruishout droeg.

Door Hem ontvangt elk mens weer hoop
want Jezus deelt ons mee
Ik breng uw geluk in omloop
't wordt aangevuld met vree.

Wie brood en wijn gebruiken zal
vergeeft God zonde en schuld.
Zijn liefde trekt ons uit het dal
die ons met vreugd vervult.

Elk mens die op de Heer vertrouwt
wordt ook door Hem gered.
Daardoor wordt d'eeuwigheid aanschouwd
en is er geen belet.

De hemelpoort die openstaat
mag men eens binnengaan.
Hier waar het leven verder gaat
ontstaat een nieuw bestaan.

Melodie Lbvdk 397 Nieuwe liedboek 90a
O God die droeg ons voorgeslacht.