Wat onze wereld samenbindt
is de geboorte van een kind.
Dat opgroeit tot volwassenheid
Gods woord vertelt, zegen verspreidt.

Hij ging genezend in het rond
helend waar Hij de zieken vond.
Verlamden konden plotseling staan
voor blinden brak het daglicht aan.

En wie als dood lag uitgestrekt
werd door Zijn woord weer opgewekt.
Zijn komst voor ons naar deze aard
werd tot het einde toe bewaard.

Zijn komst was sterven aan het kruis
dat leidde ons naar 't Vaderhuis.
Hij droeg de zonden, onze straf
waarmee Hij ons 't leven hergaf.

Zijn opstanding en hemelvaart
daarmede wordt ons heil verklaard.
De blijde toekomst die ons wacht
volgt aan het eind van d' aardse nacht.

Eens komt Hij op de wolken terug
slaat naar Gods koninkrijk de brug.
Die wij met Hem dan binnengaan
en breekt ons nieuwe leven aan.