Als je als mens God lof bezingt
die tot Gods hemelen doordringt
dan doet dit God bijzonder deugd
en maakt Zijn Vaderhart verheugd.

Zijn hart waar ’t liefdesvuur ontspringt
dat naar onze open harten dingt
om daar ’t ontsteken ’t liefdesvuur
dat God laat branden uur na uur.

Dit liefdesvuur hoort aangewend
want God Hij maakt aan ons bekend
als ’t vuur bij ons ontstoken is
is zij d’ oplossing voor gemis.

Wie ’t liefdesvuur ontvangen heeft
voelt dat hij vreugd daaraan beleeft
en als hij ’t vuur van liefd’ uitdeelt
daarmede doet wat God beveelt.

Maak met elkaar Gods cirkel rond
en sluit met menigeen ’t verbond
waarmee men harten samensmelt
dan maakt God ieder welgesteld.