Liefde moet je ruim uitdelen
’t is in ’t leven waar ’t om gaat
woorden, handen die zacht strelen
daarbij vindt de ander baat.

Laat het uit je hart maar stromen
zoals God het heeft bedoeld
bied waar nodig onderkomen
die op liefde is gestoeld.

Liefd’ is door God opgedragen
om daarmee aan ’t werk te gaan
als je dat doet zul je slagen
waar liefd’ doorbreekt volgt ruimbaan.

Als jij liefde uit zult delen
dan voer jij Gods opdracht uit
die met jou en met zo velen
Zijn verbond van liefd’ graag sluit.

Ga met liefde op de wegen
die Gods rechterhand je wijst
als je dat doet volgt Zijn zegen
waarmee God Zijn liefd’ bewijst.