Wat in de sterren staat geschreven

Jezus biedt ons de weg ten leven

Hij is de drager van HET LICHT

en brengt aan ons het goede bericht.

 

Wie naar de sterren staat te kijken

ziet wat Gods almacht hem laat blijken

daarbij voelen w’ als mens ons klein

zoals wij hier op d’ aarde zijn.

 

De sterren die aan d’ hemel prijken

laten ons ook het doel bereiken

ons richtend op de vaste baan

waarmee zij aan de hemel staan.

 

Zo zal ook Christus licht ons leiden

dat helder schijnt niet te vermijden

wat blijvend voor onze ogen straalt

zo voor ons doel en weg bepaalt

 

’t Licht dat w’ in ’t leven volgen mogen

dat zal geen duisternis gedogen

maar al wat duister is verjaagt

dat ons in ’t leven vaak belaagt.

 

Want in de sterren stond geschreven

Jezus Hij is de weg ten leven.

de eeuwige drager van HET LICHT

dat voor ons oog staat opgericht.