Nooit gaat de Heer aan ons voorbij
want steeds weer klopt Hij aan.
Dan nodigt Hij, kom en volg Mij
om met Mij mee te gaan.
Want Hij wenst velen in Zijn dienst
met liefd’ als ’t fundament.
Die uitdragen dat wordt verdienst’
dat maakt Hij ons bekend.
 
De Heer Hij houdt Zijn doel voor ‘t oog
dat Hij ook ons vertelt.
Wis van bedroefden tranen droog
tot weer vreugd wordt vermeld.
Wees zwakken, zieken steeds nabij
toon liefde en zorgzaamheid.
Ga nimmer aan hun nood voorbij
en wees tot hulp bereid.
 
De Heer zendt ons steeds weer op pad
geeft steeds een opdracht mee.
Wij moeten voort van stad tot stad
tot aan de kust der zee.
Wij weten nimmer wat ons wacht
er ligt nog veel werk braak.
Maar God geeft ons beslist de kracht
voor d’ opgedragen taak.