Laat God je leven sturen
met Hem dan red je ’t wel.
Soms leidt Hij je door vuren
da’s voor Hem kinderspel.
 
Geef alles maar in handen
van Hem de lieve Heer.
Hij verstevigt zijn banden
van liefd’ met jou steeds weer.
 
Hij leidt je door het leven
in voor- en tegenspoed.
Het is een vast gegeven
met Hem komt alles goed.
 
In moeite zal Hij sterken
in verdriet biedt Hij troost.
Zo laat Hij aan ons merken
Ik ben de Allerhoogst'.
 
In zwakke ogenblikken
schenkt Hij je nieuwe kracht.
Want God laat je niet stikken
d’ oplossing wordt gebracht.
 
Vaak zijn wij hem vergeten
gaan wij aan Hem voorbij.
Dan laat Hij ons weer weten
Mijn kind je hoort bij Mij.
 
Ik ben je Hemelvader
die liefd’vol voor je zorgt.
Ik treed je liefd’vol nader
bij Mij ben je geborgd.