Elk mens bezit in zich twee kanten
een sterke en een zwakke kant.
Met deze twee is hij geboren
welke neemt dan de overhand?
 
De mens heeft keus zich te ontplooien
te kiezen voor zijn sterke kant.
Om die goed uit te laten groeien
dan toont God hem het zinsverband.
 
Ook heeft een mens een zwakke zijde
die kan belemmeren in zijn groei.
Maar God de Heer laat hem verblijden
met Zijn geworpen reddingsboei.
 
God wil de zwakke zijde sterken
en vult ons hart daartoe met kracht.
Hij weet hoe zwakte kan beperken
als die ons treft met overmacht.
 
God wenst bij ons een sterke zijde
waarbij de liefde overheerst.
Want dat brengt vrede en verblijden
wanneer dit het leven beheerst.