Wij prijzen Hem de hemel in
met lof en dank en ons bemin.
De Heer helpt ons een brug te slaan
om goed met elkaar om te gaan.

Dan krijgt ons leven nieuwe glans
en legt de Heer Zijn liefdeskrans.
Er blijkt slechts een weg om te gaan
door Hem geleid in ons bestaan.

Hij wil graag bruggenbouwer zijn
bouwt sterke pijlers groot en klein.
Zodat de brug begaanbaar wordt
en nimmer door zwakte instort.

Wij moeten allen groot en klein
naar 't voorbeeld bruggenbouwers zijn.
Door 't samenwerken met de Heer
groeit daardoor elke brug steeds meer.

Zo krijgt elk bruggenhoofd een flank
door Hem gesterkt als liefdesrank.
Ons open hart en open mond
vertelt met lof Gods werken rond.

Want waar men bruggen heeft gelegd
wordt heil en zegen aangezegd.
Al wat met Hem saam is gebouwd
zo'n brug blijkt zijn taak toevertrouwd.

Wie over sterke bruggen gaat
die kan vertrouwen op hun staat.
Want zo bereikt men aan Gods hand
altijd veilig de overkant.