Laat al je triestheid toch eens varen
wees toch eens blij met wat je hebt.
Dat zal je veel verdriet besparen
waardoor ’t geluk ligt opgeschept.
 
Zie toch de zon eens door de wolken
de mooie bloemen op het veld.
Die samen je ’t geluk vertolken
dat uit de hemel wordt vermeld.
 
Wees toch eens dankbaar voor de dagen
waarop jij zegening ontvangt.
Dat helpt je elke dag te slagen
met alles wat je hebt verlangd.
 
Met zegen laat God je begroeten
Hij weet precies wat jij behoeft.
En dat laat Hij je graag ontmoeten
en op die wijs Zijn liefde proeft.