Hoe groot hoe machtig bent U God
ons baken in het duister.
Behoeder van ons levenslot
stralend van licht en luister.
 
Uw handomdraai is ons genoeg
verhoorder der gebeden.
En wat een mens U nederig vroeg
beantwoordt U in ’t heden.
 
Wanneer Uw zegen nederdaalt
schenkt U aan ons Uw dingen.
In wijsheid wordt door U bepaald
waarmee U laat omringen.
 
De hemelgaven uit Uw hand
daarmee wilt U verblijden.
Het is Uw uitgestoken hand
die ons in liefd’ wil leiden.
 
Van stap tot stap gaan wij dan voort
met ’t doel van U voor ogen.
En het door U beloofde woord
wijzend op ’s hemels bogen.