Een mens die zijn hand open houdt
ontvangt wat God hem toevertrouwt.
Dan schenkt God hem wat Hij verlangt
waarmee de mens zijn hand omspant.
 
Slechts wanneer een hand open staat
is God pas tot geven in staat.
Want voor de Heer geldt dit devies
een hand gesloten is verlies.
 
Een hand die zich niet echt ontplooit
daar wordt door God niets ingestrooid.
Want handen moeten open staan
om Gods genade te verstaan!