Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 765
Hij die van binnen in ons woont
als Hem de toegang is geboden.
En in ons hart als koning troont
is Hij Verlosser onzer noden.
 
Hij is het Licht, Hij maakt ons vrij
want Hij bevrijdt ons van de zonden.
Hij brengt ons vrede maakt ons blij
wij worden van het kwaad ontbonden.
 
Zijn naam is Christus onze Heer
Hij komt als Redder van de volken.
Kom buig u voor Zijn voeten neer
die ons Zijn liefde blijft vertolken.
 
Met onze hoop die Hem verwacht
als Hij op aarde neer zal dalen.
Wordt ieder van ons thuisgebracht
als Hij beminden op komt halen.
 
Dan volgt Gods aangename tijd
die aanbreekt naar ’s Heren gelofte.
Als wij het Godsrijk ingeleid
eeuwig leven naar Zijn belofte.