Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 1475
Thans herdenken wij de bevrijding
wij leven weer in een vrij land.
Maar in de wereld krijgen wapens
steeds meer en meer de overhand.

Velen gaven voor ons hun leven
die ons bevrijding heeft gebracht.
Dat bleek tot 't einde toe hun streven
waaraan doorlopend is gedacht.

Laten wij God toch dankbaar wezen
dat Hij ons nog de vrijheid biedt.
Zijn woord te horen en te zingen
vergeet Gods trouw en liefde niet.

Het juk kon eindelijk afgeworpen
nadat de vijand was verslaan.
De driekleur werd blij uitgestoken
't was met verdrukking nu gedaan.

't Wilhelmus klonk uit blijde monden
de vreugde was ontzettend groot.
En tranen vloeiden uit de ogen
met dank die men bevrijders bood.

Ook heden mag 't Wilhelmus klinken
het volkslied dat ons steeds ontroert.
Met dank aan alle dappere strijders
dieĀ ons naar vrede heeft gevoerd.

Bevrijdingsdag 5 mei 2015