Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 1670
Beelden zeggen meer dan duizend woorden
hoe dood, verwoesting vele levens neemt.
In d’ uitgestrektheid van de weidse oorden
is hij ‘t die plots zeer vele levens claimt.
 
Alle hulp wordt mensen nu geboden
naar slachtoffers wordt uitgebreid gezocht.
Men vindt soms levenden maar meestal doden
en ziet wat aards geweld nu heeft gewrocht.
 
Miljoenen mensen staan voor veel problemen
gebrek aan voedsel, water doet zich voor.
Ook is ’t gebrek aan huizen waar te nemen
de ramp trok door het land zijn wrede spoor.
 
Het zal veel geld en ook veel mankracht kosten
voordat het land opnieuw is opgebouwd.
Nadat in d’ aarde veel gesteenten botsten
die velen in zijn greep gevangen houdt.
 
Laat onze steun hierbij niet achterblijven
toon met elkaar uw ruimhartig gebaar.
Maak door wat van uw giro af te schrijven
uw hulp van onze afstand voor hen waar.
 
n.a.l.v.  aardbevingsramp in Nepal