Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 734
Zoekt en gij zult het vinden
klinkt het woord van de Heer.
Tot al Zijn teer beminden
steeds bij herhaling weer.
 
Gedraag u niet als blinden
die slechts in ’t duister zien.
Want dan kunt u niet vinden
waarin Ik zal voorzien.
 
Houdt wijdt uw ogen open
dan vindt u eens de schat.
Welke Ik afgewogen
voor u verborgen had.
 
Mijn liefde zal u leiden
waar de schat is geplaatst.
Daar zal Ik u verblijden
zodat u zich verbaasd.