Maak maar gebruik van levensruimte
maar besef dat die moet gedeeld.
Wij leven met elkaar op aarde
waar niet ieder rijk is bedeeld.
 
Maar wie in de natuur gaat kijken
wordt daar op ruimte blij verrast.
Die wordt ons in de schoot geworpen
en zij ontvangt ons als haar gast.
 
Zij zal ons zoveel schoonheid tonen
zodat een mens er stil van wordt.
Waarmee zij ieder wil belonen
haar rijkdom wordt zo uitgestort.
 
Het is van ’t uitzicht blij genieten
en maakt ons van d’ aanblik bewust.
Als d’ ogen in de ruimte spieden
die levensruimte biedt ons rust.
 
Niet opgepakt in drukke steden
waar om ruimte gevochten wordt.
Mag hier in de natuur beleden
Gods zegen die wordt uitgestort.