Jezus Hij brengt ons veilig thuis
aan Zijn hand naar Zijn Vaders huis.
Want aan Zijn hand steeds voortgeleid
wordt ons Gods heerlijkheid bereid.

Het leven is een barre tocht.
Met Jezus naar het pad gezocht.
Dat ons door Hem gewezen wordt
waardoor het zoeken blijft bekort,

Hij die met ons barrières neemt
zorgen en moeiten overneemt
van alles wat Hem voorgelegd
Zijn hulp en steun heeft toegezegd.

Eens komen wij met Jezus aan
waar wij de gouden poort zien staan.
Dan nodigt Hij ons tot besluit
in 't huis van God de Vader uit.