Het meest belangrijkst zijn momenten
hoe kort of lang hun duur ook blijkt.
Zij zijn voor ons als ’s levens renten
waarmede God de mens verrijkt.
 
Hij deelt ze uit met volle handen
laat elk moment een sieraad zijn.
Die Hij daar rijkelijk laat landen
wij jubelend juichen Heer wat fijn.
 
Wees dankbaar voor Gods rijke gaven
waarmee Hij ons graag overlaad.
De trouw van God die blijft Hij staven
met liefde die voor ons in staat.