Er is een lange weg te gaan
met vlakten bergen en ravijnen.
Contouren die je pad omlijnen
voor je voor ‘t einddoel komt te staan.
 
Er zullen ook barrières zijn
die je op je weg zult tegenkomen.
Maar weet je bij de hand genomen.
bij de barrières groot of klein.
 
Hij draagt je over wat beklemt.
er is er een die jou wil leiden.
Laat je maar door Zijn hand bevrijden
weet Zijn hulp is voor jou bestemd.
 
Hij is je trouwe metgezel.
je zult met Hem het einddoel halen
Laat Hem de weg voor je bepalen
met Hem dan red je ’t samen wel.
 
Ga met die Herder gerust voort
Hij biedt je eens de groene weiden.
Waarheen op weg Hij je zal leiden
naar ’t land waarop je toekomst gloort.