Gratis afgeleid van gratie
wordt met genade vertaald.
‘t Is Gods liefd’volle prestatie
en door Zijn verbond bepaald.
 
God die gratie heeft gegeven
waardoor ruimte is ontstaan,
in de vorm van een nieuw leven
wat Hij ons voor ’t oog laat staan.
 
Nergens grotere genade
alomvattend ons bestaan.
Met Gods liefde overladen
die ons ’t Godsrijk in laat gaan.