Laat voor de dood je angst toch varen
angst is niet nodig beste vriend.
Ik laat je immers blij ervaren
’t leven door Mijn kruisdood verdiend.
 
Je lichaam zal in d’ aarde rusten
een engel neemt je mee op reis.
Die voert je ziel naar ’s hemels kusten
bekend als ’t hemels Paradijs.
 
Eens zal de opstanding geschieden
wordt ziel en lichaam weer vereend.
Met wat Mijn Vader je zal bieden
wat je met liefde wordt verleend.