Het blijft nog steeds geduldig wachten
op ’t uur dat Jezus wederkomt.
En het gekrakeel der geslachten
op deze dag eindelijk verstomt.
 
Als allen die op Hem vertrouwen
en hen die ons zijn voorgegaan.
Zijn grote heerlijkheid aanschouwen
om met Hem ’t Godsrijk in te gaan.
 
Dan zullen zij die nu nog lijden
die Hij van moeite en zorg verlost.
Zich samen in de Heer verblijden
in glorie zich heeft uitgedost.
 
Met hemelglans is Hij omgeven
die schitterend straalt van Zijn gelaat.
Hiermee wordt duidelijk aan gegeven
dat het om onze koning gaat.