In een wereld van geruchten
waar men roddels propageert
moeten velen dikwijls zuchten
wat men over hen beweert
 
Dikwijls uit de lucht gegrepen
en nimmer goed onderbouwd
wond men mensen zeer geslepen
wie op aard kan nog vertrouwd?
 
Klakkeloos lukraak poneren
is wat dagelijks gebeurt.
Het wordt tijd dit af te leren
bewust door ons afgekeurd.
 
Wees als mens toch op uw hoede
houd de roddels afgekeerd.
Richt u enkel op het goede
zoals ’t u door God geleerd.
 
Roddel is als vuur verterend
wervelend als laaiend vuur.
Roddel is helaas onterend
blijkt vaak uitgebreid van duur.
 
Roddel vindt steeds nieuwe wegen
en het uit zich als structuur.
Roddel brengt een mens geen zegen
maar breekt door van muur tot muur.
 
Tracht het roddelen af te weren
spreek alleen ’t oprechte woord.
Dat zal roddelen bezweren
is methode zoals ’t hoort.