Bezit jij ook zo’n levenpolis
die bij dood wordt uitgekeerd.
Garant staat voor eeuwig leven
wat door Gods Woord is beweerd.
 
Als het goed is ben jij houder
wat je in Jezus bezit.
Die jouw premie ook betaalde
waar het rendement in zit.
 
Eens als deze polis uitkeert
is aan voorwaarden voldaan.
Die het voor je mogelijk maken
die belofte in laat gaan.
 
Geld en goed heb je niet nodig
door de polis aangereikt.
En de waarde er van tonen
als je ’t einddoel hebt bereikt.
 
Dan mag je voorgoed genieten
van ’t geweldig rendement.
En de uitkering ontvangen
die door God wordt toegekend.