In de hemel zal Gods orgel staan
om ’t eens met anderen te bespelen.
Zodat de lofzang door blijft gaan
klinkend uit monden van zeer velen. 

Dit instrument is rijk voorzien
met muzikale mooie klanken.
’t Register aantal honderdtien
is ruim in staat om God te danken.
 
Met vijf klavieren en pedaal
laat het zich feestelijk horen.
Breed klinkend door de hemelzaal
tot steun van alle engelenkoren.

Het imponerend pijpenfront
staat in zijn glans te blinken.
Van groot tot klein vloeit uit hun mond
't bijzonder vreugdvol hemels klinken.
 
Een keur van organisten laat
zich graag voor Gods troon horen.
Ik hoop dat ‘k eens bij hun getal
ook tot Gods keurgroep mag behoren.
 
Als ik eens ’t instrument bespeel
dan zal ik voor God preluderen.
Dat opgevolgd wordt door een deel
uit Bachs werken om Hem te eren.
 
De jubel van dit instrument
is een genot om naar te luisteren.
Zijn klankenschoonheid ongekend
is ook in staat tot heel zacht fluisteren.