Wanneer je Jezus toe zult laten
verandert daarmee jouw bestaan.
Want Hij zal jou de weg gaan wijzen
die je samen met Hem kunt gaan.
 
Hij zal op ’t kruispunt van de wegen
je leiden op het juiste pad.
Waar je Zijn zegen zult ervaren
je voerend naar de hemelstad.
 
Beveiligd door Zijn liefd’ en zorgen
mag je vertrouwend voorwaarts gaan.
Verzekerd van Gods zekerheden
wiens deur voor jou zal openstaan.
 
Op aarde ken je als mens de tijden
van zorgen, moeite en verdriet.
Met Jezus vind je het verblijden
dat Hij en God de Vader biedt.
 
Kies voor de Heiland in je leven
Hij die uitmuntend voor je zorgt.
Want door Zijn liefd’ zul je beleven
jouw bestaan is bij Hem geborgd.