God keek met liefde naar de wereld om
die Hij in Zijn hart heeft geborgen.
Zijn Zoon zond vanuit ’t heiligdom
om voor Zijn kinderen te gaan zorgen
 
Jezus wiens liefde ons zou raken
moest hem en ons met God verbinden
laat ons heil en genezing smaken
en zijn van beiden zeer beminden.
 
Jezus tezamen met Zijn Vader
die ’t heilsplan voor de aard uitwerken
dat passend in het hemels kader
ons duidelijk hun liefd’ laat merken.
 
Jezus moest Zijn opdracht vervullen
die uitgevoerd beslist moest slagen
om eens de uitkomst te onthullen
en daar met liefd’ aan bij te dragen.
 
Zijn aardse leven was bewijzen
dat men door Hem de weg kan vinden
die leidt naar ’s hemels paradijzen
de plaats van God voor Zijn beminden.
 
Jezus Hij liet zich overgeven
opdat wij mensen na het sterven
met Hem voor eeuwig zouden leven
wat ieder die gelooft zal beërven.