Als Jezus niet gekomen was
en handelend naar Gods wensen.
Die de nood in de ogen las
op aarde van ons mensen.
Dan bleek het met ons al gedaan
met dit als vast gegeven.
Er was voor ons geen voortbestaan
slechts einde aan ons leven.
 
Ons leven waaraan zonde kleeft
kon nooit de hemel erven.
Maar wie zichzelf aan Jezus geeft
die zal hem eens beërven.
Hij droeg voor ons het zware kruis
en is voor ons gestorven.
Zijn opstanding gaf ons een thuis
nieuw leven werd verworven.
 
Wie nauw verbonden met de Heer
tesaam met Hem wil leven
leidt Hij eens naar de hemelsfeer
en biedt ons ’t eeuwig leven.
Dan is er weer een voortbestaan
dat nooit wordt afgebroken.
Want dat heeft God met liefd’ gedaan
reeds ’t eeuwig licht ontstoken.
 
God houdt niet van de duisternis
Hij houdt van licht en luister.
God schiep het licht dat krachtig is
verdrijvend ieder duister.
Wie Jezus en Zijn Vader kent
laat ‘t licht in harten branden.
En maakt Zijn beminden bekend
Ik neem U bij de handen.