Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 704
Jezus heeft voorbeelden gegeven
hoe wij als mensen moeten leven
op welke wijze wij verwerven
en  ‘t Koninkrijk van God beërven.
 
Heel liefdevol maar ook in woede
streed Jezus op de aard’ voor ’t goede.
Hij kwam Farizeeërs betichten
over hun daden onderrichten.
 
Hij dreef de kooplui uit de tempel
en drukte daarmede Zijn stempel.
Verstoorde daarmee hun inkomen
wat niet in dank werd afgenomen.
 
Hij had ook oog voor al zijn naasten
van zieken, blinden tot melaatsen.
Om daarnaast doden op te wekken
en sprekende Zijn hand te strekken.
 
Hij heeft een naam als Wonderdoener
en werd voor ons grote Verzoener.
Heeft weggenomen onze zonden
die aan ons kleven en ons bonden.
 
Hij is voor ons de Wegbereider
als Zoon van God onze Bevrijder.
Sinds Hij op aarde is gekomen
hebben w’ als mens weer toekomstdromen.
 
Hij leert ons naar Gods wil te hand’len
door ’t leven aan Zijn hand te wand’len.
Om door Hem eens naar huis gebracht
waar ons dan Gods verrassing wacht.