Hoe zou het toch zijn om een engel te zijn
en bij God door de hemel te zweven.
Ik hoorde het bericht van het is er zo fijn,
om bij God in de hemel te leven.
 
Ik heb op de aard’ nooit een engel gezien
want die houdt zich voor mij verborgen.
Hij zit soms bijtijds op mijn schouders misschien
om daar voor mijn welzijn te zorgen.
 
Het lijkt mij een feest om een engel te zijn
om bij God in de hemel te zingen.
Bijdragend met lof aan het hemels festijn
vol vreugd in de hemelse kringen.
 
De vraag die mij rest hoe zijn engelen gekleed
die heb ik voorshands laten varen.
‘k Vermoed dat zij dragen een heel spierwit kleed
maar mijn vraag voor later bewaren.
 
Ik zie wel wat God voor mij eenmaal bereidt
of ik ook een wit kleed zal dragen.
Dat past bij de kleuren van Gods heerlijkheid
en daarbij met ere gedragen.