Ik ben gekocht met Jezus' bloed
daarmee waste Hij schoon van zonden.
Want sinds dat ik Hem heb ontmoet,
voel ik mij nauw met Hem verbonden.

Hij is mijn steun en toeverlaat
in lichte en in donkere dagen.
Waarmee ik vreugd' en zorg bepraat,
Zijn liefd' blijft mij in 't leven schragen.

Door liefde en trouw van Hem geleid
Zijn woordkeus met mij zeer bewogen.
Is 't die mijn bezwaard hart bevrijdt,
wanneer Hij zorg leest in mijn ogen.

Nabij is Hij mij dag en nacht
op Hem mag ik mij steeds beroepen.
Hij schenkt in moeite en zorg mij kracht,
waarvoor ik Hem steeds aan mag roepen.

Voelbaar en tastbaar is de Heer
Hij wandelt dagelijks aan mijn zijde.
En in Zijn liefde keer op keer,
weet Hij mij steeds weer te verblijden.

Er bestaat een vertrouwensband
die onverbrekelijk is gebleken.
Want met Hem gaande hand in hand,
wordt naar het einddoel uitgekeken.