God vraagt je om vertrouwen
je weg met Hem te gaan.
Dan laat Hij je aanschouwen
waarom het Hem blijft gaan.

Laat Zijn hand je maar leiden
door donkere tijden heen.
God zal niet van je scheiden
Hij laat je niet alleen.

God breekt de toekomst open
na duisternis volgt 't licht.
Waarop je blij mag hopen
stralend op je gericht.

Hef hart en oog naar boven
vertrouw dat God bevrijdt.
Want Hij laat je beloven
je thuis in d'eeuwigheid.