De grensstrook tussen hier en daar
scheidt ons van een and're dimensie.
Wij worden eens 't nodend gebaar
gewaar van Gods liefde intentie.

De poort die als scheidslijn fungeert
wordt door God voor ons eens geopend.
Dan zien wij wat door ons begeerd
't land aan Jezus' hand binnenlopend.

De werk'lijkheid die zichtbaar wordt
staat ons dan plots helder voor ogen.
Als 't glanzende licht uitgestort
ons aanraakt vanuit d'hemelbogen.

De toekomst die ons is beloofd
zal God aan Zijn kinderen onthullen.
Geen wordt ooit uit Zijn hand ontroofd
Hij zal Zijn beloften vervullen!