Hoe mooi zal het zijn als het Godsrijk verschijnt
wanneer God de morgen laat gloren.
Waarop heel de schepping met glansen omlijnt
die maakt dat de mens wordt herboren.

Die dag zal de dag van de opstanding zijn
welke wij met velen beleven.
Dan zullen de volk'ren van groten tot klein
met eerbied aan God overgeven.

Gods oordeel dat volgt maakt van 't heil ons gewag
aan elk die op Jezus eens bouwden.
Hij wijst ons de poort met een vriendelijke lach
aan allen die op Hem vertrouwden.

Dan gaan in vervulling beloften gedaan
die glorie aan ons laat aanschouwen.
Maar wie aan Gods woorden voorbij zijn gegaan
hun halsstarrigheid diep berouwen.

Want God scheidt de bokken van schapen uiteen
de schapen blijft Hij vast geleiden.
De bokken gaan naar het land van geween,
de schapen naar Gods groene weiden.