Ga met God samenwerken aan een nieuwe hemel
en u inzetten voor een hele nieuwe aard.
Bewust dat die er beiden moeten komen
want beiden zijn beslist een nieuwe schepping waard.

't Is onze taak om goed voor d'aard te blijven zorgen
met al haar bronnen die zij heeft blijft voortbestaan.
Door verantwoordelijkheid daarvoor te blijven dragen
en voor 't behoud er van met wijsheid in te staan.

't Vraagt van ons allen 't inzicht juist te blijven hand'len
om met beleid steeds heel omzichtig om te gaan.
En steeds de juiste wegen blijven te bewand'len
met het besef wij staan in dienst van 's Heren naam.

Het ontslaat ons te nimmer van de zware taken
de zware last welke op onze schouders rust.
Wij moeten borg staan voor wat God ons heeft gegeven
en God laat weten dat het ons geweten sust.