Er moet iets zijn het kan niet anders
machtiger groter dan de mens.
Genoemd mag worden 't Opperwezen
Zijn mogelijkheden kent geen grens.

Al wat wij hier op d'aard aanschouwen
is door Zijn woord tot stand gebracht.
't Geen wat wij zien laat ons verbazen
om schoonheid die is uitgedacht.

De Heer die over ons blijft waken
toont dagelijks Zijn liefde en trouw.
De Schepper die voor ons blijft zorgen
laat nimmer ons staan in de kou.

Niets kan Zijn werken evenaren
die groots en alomvattend zijn.
Welke de grote wonderen tonen
opvolgend in een vaste lijn.

Een ieder die goed rond blijft kijken
ziet altijd wonderen door Zijn hand.
Die oog en hart laten genieten
van al wat groeit en bloeit op 't land.