Eens zullen wij weer samen zijn
elkander weer in d'armen vallen
voorgoed in 's hemels zonneschijn
verenigd met Gods duizendtallen.

Dan lopen wij weer hand in hand
en uiten wij ons groot verblijden
door de herstelde liefdesband
met 't hemels licht aan alle zijden.

Hier mag weer toekomst opgebouwd
in de door God gewijde sferen
waarin door ons 't heil wordt aanschouwd
om daarin eeuwig te verkeren.

God die ons eens tezamen bond
zorgt dat dit bij Hem ook zal blijven
want het onverbreeklijk verbond
blijft Hij met Zijn naam onderschrijven.